Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

Introducere

Cunoaștem importanța datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora. Politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi. Legislația aplicabilă Principalul act juridic ce reglementează protecția datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor – RGDP). În România, Regulamentul general privind protecția datelor – RGDP se aplică în mod direct, precum și prin intermediul Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dumneavoastră cu caracter personal este Dr. Cristina Căldăraru, acesta putând fi contactată oricand, pe baza urmatoarelor date de contact: Adresa de corespondență: dr.caldararu.cristina@gmail.com. Mai jos, vă aducem la cunoștință modalitățile și scopurile în care colectăm datele dumneavoatră, în ce situații le transferăm, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, detaliem modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții/pacienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. Datele cu caracter personal pe care le prelucram, pot include
 • Datele furnizate de catre Utilizatorul site-ului in mod direct fie în momentul completării formularelor sau câmpurilor disponibile în acest sens în cadrul Sectiunii Contact a site-ului, fie în momentul comunicării prin intermediul e-mail-ului sau altui tip de mesagerie: numele si prenumele, adresa de email, numar de telefon, starea emotionala, varsta, sexul, localitatea, detaliile despre problema medicala, imagini/fotografii în legatură cu problema medicală, analize medicale;

Scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, le folosim în urmatoarele scopuri:
 • Pentru a vă da curs solicitarilor dumneavoastră cu privirea la serviciile noastre;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților referitor la nivelul de satisfacție al acestora cu privire serviciile noastre;
 • Pentru a putea gestiona și administra relația cu toți clienții noștri;
 • Pentru a ne prezenta website-ul și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și computerul dumneavoastră, în vederea eficientizării colaborării noastre;
 • Pentru a vă furniza informațiile suplimentare pe care ni le solicitați;
 • Pentru a vă informa despre noile noastre servicii sau despre modificările aduse acestora;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
 • Prelucrarea este necesară pentru a va putea oferii serviciile medicale solicitate;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului de date sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

Durata prelucrării datelor

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară îndeplinirii scopurilor indicate în secțiunea prezentătă mai sus sau, respectiv, pe perioada în care ne aflăm în relatții de colaborare. Vom înceta să le prelucrăm atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive care justifică prelucrarea acestora în continuare.

Detalii de utilizare

Putem colecta, dacă este cazul, informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor website-ului nostru. Aceste informații derivă din vizita și navigarea dumneavoastră pe website. Informațiile pot include, de exemplu:
 • Detalii de utilizare și adrese IP;
 • Trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare;
 • Informații cu privire la resursele pe care le accesați;
 • Informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului;
 • Cookie-uri. Putem obtine informatii referitoare la utilizarea generală a internetului de către dumneavoastră utilizând module cookie. Un cookie este un mic fișier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Utilizarea cookie-urilor ne ajută să ne îmbunătățim website-ul și să oferim un serviciu mai bun și mai personalizat, ceea ce ne permite să:
 • Estimăm dimensiunea publicului și tiparele de utilizare;
 • Stocăm informații referitoare la preferințele dumneavoastră, ceea ce ne permite să ne personalizăm website-ul în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale;
 • Să vă recunoaștem atunci când reveniți pe website-ul nostru.
Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării corespunzatoare de pe browserul dumneavoastră. Dacă nu ați ajustat setarea browserului dumneavoastrp astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastră va continua să accepte cookie-uri atunci când vă directionați browserul către website-ul nostru.

Divulgarea și transferul informațiilor dumneavoastră

Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră către terți doar pentru a respecta o hotărâre judecatorească definitivă sau o altă obligație de acest fel sau în cadrul unui schimb de informații pentru protejarea împotriva fraudei, în vederea apărării drepturilor sau bunurile noastre, respectiv partenerilor noștri contractuali (cum este cazul clinicilor la care ne desfășurăm activitatea, în vederea efectuării programărilor), dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează caă aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare și în scopul efectuării programărilor.

Date personale despre alte persoane pe care ni le furnizați

Dacă ne furnizați date cu caracter personal despre altcineva, trebuie să vă asigurați că aveți dreptul să dezvăluiți aceste date cu caracter personal și că, fără să facem pași suplimentari, putem colecta, utiliza și dezvălui datele respective, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate. În special, trebuie să vă asigurați că persoana în cauză este conștientă de diferitele aspecte detaliate în această politică de confidențialitate, întrucât aceste aspecte se referă la persoana respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne putem contacta, scopurile noastre de colectare, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a face reclamații cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal și consecințele în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate (cum ar fi incapacitatea noastră de a furniza servicii).

Drepturile de care beneficiați in legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

  • Dreptul de acces  înseamnă dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. Informațiile le veți primi în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. Informațiile vă vor putea fi furnizate și verbal. Cererea poate fi depusă fără niciun cost doar o dată pe an. Informațiile vă vor fi oferite fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii.
  • Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • Dreptul la opoziție – vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, fără a aduce însă atingere obligațiilor legale ce cad în sarcina subscrisei.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea; în cazul în care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
  • Dreptul la portabilitatea datelor  se referă la dreptul de a primi datele personale într-un anumit format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor și riscurilor.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamna ca aveți dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, inclusiv în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: nu mai există raport în baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legale și/sau legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
Plângere sau sesizare cu privire la încălcarea drepturilor Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți transmite o cerere scrisă, semnată și datată, la următoarea adresă de email: dr.caldararu.cristina@gmail.com În cazul în care aveți orice îngrijorare referitoare la o potențială încălcare a dreptului dumneavoastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, puteți să ne transmiteți o reclamație în acest sens pe adresa de e-mail de mai sus. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns într-un termen rezonabil, cu respectarea prevederilor legii. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Completări aduse Politicii noastre de confidențialitate

Precizăm că politica noastră este să publicăm orice modificări aduse acestei secțiuni, pe măsură ce legislația ne-o va impune sau va fi nevoie în contextul actual. În cazul în care modificările vor fi de esență, poate fi necesar un nou acord al dumneavoastră în vederea prelucrării datelor, pe care vi-l vom solicita în mod expres, urmând ca, ulterior, să le și aplicăm.ță

Politica de confidențialitate